STRONA GŁÓWNA | STREFA CZŁONKA

Życzenia

Szczęść Boże

Życzę wielkiej radości z Jezusa, pomimo wszelkich trudów, przeciwności i niedostatków w jakimkolwiek wymiarze. Jak Maryja i Józef, którzy mieli tę radość, pomimo wielu trudnych doświadczeń. W tej radości i bliskości z Jezusem, duchowego narodzenia się jeszcze bardziej na nowo w Duchu Świętym.

Niech z nastaniem Nowego Roku wszystko stanie się nowe (por. Iz 43,19 Ap 21, 5) jeszcze bardziej z Boga zrodzone (zob. 1 J 5, 4).

Krzysztof Duda

KALENDARIUM 2018

5 III
Eucharystia parafialna o g. 18.00 wraz z medytacją biblijną prowadzoną przez Wspólnotę
12 III
Eucharystia parafialna o g. 18.00, po niej krótkie słowo wprowadzenia i uwielbienie prowadzone przez Wspólnotę, a następnie agapa w salce.
19 III
Eucharystia parafialna o g. 18.00 wraz z medytacją biblijną prowadzoną przez Wspólnotę
26 III
Eucharystia parafialna o g. 18.00 wraz z medytacją biblijną prowadzoną przez Wspólnotę

O WSPÓLNOCIE

Nasza Wspólnota, z siedzibą główną w Częstochowie, jest katolicką wspólnotą charyzmatyczną, skupiającą przede wszystkim rodziny, ale otwarta jest na każdego, pragnącego "szukać i głosić Królestwo Boże przez ewangelizację i służbę w Kościele Katolickim, zwłaszcza przez służbę rodzinie w duchu Maryi śpieszącej z pomocą do Elżbiety (zobacz: Ewangelia wg św. Łukasza 1,39-56). Członkowie Wspólnoty - poprzez stałą formację podejmowaną w ramach Wspólnoty - pragną stawać się świadomymi i dojrzałymi chrześcijanami gotowymi do realizacji powołania, do którego wzywa ich Chrystus obecny w Kościele. "(źródło: mamre.pl)

CHARAKTER | DIAKONIE | ŚWIADECTWA


Zapraszamy wszystkich na nasze spotkania, które odbywają się cotygodniowo w poniedziałki w parafii p/w św. brata Alberta w Bielsku-Białej przy ul. C.K. Norwida 15.

Gromadzimy się na wspólnej Mszy Świętej, uwielbieniu (w trzecie poniedziałki miesiąca) oraz na medytacji biblijnej (w pozostałe poniedziałki). Następnie jest okazja do wspólnego spotkania integracyjnego "przy herbatce".

W SKRÓCIE

DROGOWSKAZY:
1 - Bóg Ojciec
2 - Jezus Chrystus
3 - Duch Święty
4 - Najświętsza Maryja Panna
5 - Kościół
6 - Liturgia
7 - Słowo Boże
8 - Modlitwa
9 - Misterium Paschalne Chrystusa
10 - Rekolekcje
11 - Mała grupa
12 - Misja ewangelizacji

CHARYZMAT:
1 - Bóg w gościnie, obietnica, pielgrzymowanie
2 - Rodzina Jezusa
3 - W Bożej Opatrzności
4 - Napełnieni darami
5 - Budowanie zdrowego środowiska alternatywnego
6 - Gościnność
7 - Wyzwoleni do nowego życia w Duchu Świętym
8 - Duchowy wzrost przez modlitwę i sakramenty
9 - Posługa darami w służbie budowania Kościoła
10 - Maryja Matką i wzorem ewangelizatora
11 - Świadectwo nowego życia w Duchu

ŹRÓDŁO: mamre.pl