STRONA GŁÓWNA | STREFA CZŁONKA

25.09 Spotkanie główne wrześniowe

Szczęść Boże

Już w najbliższy poniedziałek 25 IX, wypada główne diecezjalne spotkanie Wspólnoty w tym miesiącu. O godz. 18:00 Eucharystia, po niej krótkie słowo wprowadzenia i uwielbienie, a następnie agapa w salce. Jak zwykle stoły zastawimy tym, co przyniesiemy. Herbata i kawa standardowo będzie zapewniona. Te spotkania zawsze są otwarte dla wszystkich, nie tylko dla Wspólnoty.

Pozdrawiam w Panu i do zobaczenia :)
Krzysztof Duda

KALENDARIUM 2017

25 IX
Eucharystia parafialna o g. 18.00, po niej krótkie słowo wprowadzenia i uwielbienie prowadzone przez Wspólnotę, a następnie agapa w salce.
2 X
Eucharystia parafialna o g. 18.00 wraz z medytacją biblijną prowadzoną przez Wspólnotę
9 X
Eucharystia parafialna o g. 18.00 wraz z medytacją biblijną prowadzoną przez Wspólnotę
16 X
Eucharystia parafialna o g. 18.00, po niej krótkie słowo wprowadzenia i uwielbienie prowadzone przez Wspólnotę, a następnie agapa w salce.
23 X
Eucharystia parafialna o g. 18.00 wraz z medytacją biblijną prowadzoną przez Wspólnotę
30 X
Eucharystia parafialna o g. 18.00 wraz z medytacją biblijną prowadzoną przez Wspólnotę
6 XI
Eucharystia parafialna o g. 18.00 wraz z medytacją biblijną prowadzoną przez Wspólnotę
13 XI
Eucharystia parafialna o g. 18.00 wraz z medytacją biblijną prowadzoną przez Wspólnotę
21 XI
Eucharystia parafialna o g. 18.00, po niej krótkie słowo wprowadzenia i uwielbienie prowadzone przez Wspólnotę, a następnie agapa w salce.
27 XI
Eucharystia parafialna o g. 18.00 wraz z medytacją biblijną prowadzoną przez Wspólnotę

O WSPÓLNOCIE

Nasza Wspólnota jest katolicką wspólnotą charyzmatyczną, skupiającą przede wszystkim rodziny, ale otwarta jest na każdego, pragnącego "szukać i głosić Królestwo Boże przez ewangelizację i służbę w Kościele Katolickim, zwłaszcza przez służbę rodzinie w duchu Maryi śpieszącej z pomocą do Elżbiety (zobacz: Ewangelia wg św. Łukasza 1,39-56). Członkowie Wspólnoty - poprzez stałą formację podejmowaną w ramach Wspólnoty - pragną stawać się świadomymi i dojrzałymi chrześcijanami gotowymi do realizacji powołania, do którego wzywa ich Chrystus obecny w Kościele. "

CHARAKTER | DIAKONIE | ŚWIADECTWA


Zapraszamy wszystkich na nasze spotkania, które odbywają się cotygodniowo w poniedziałki w parafii p/w św. brata Alberta w Bielsku-Białej przy ul. C.K. Norwida 15.

Gromadzimy się na wspólnej Mszy Świętej, uwielbieniu (w trzecie poniedziałki miesiąca) oraz na medytacji biblijnej (w pozostałe poniedziałki). Następnie jest okazja do wspólnego spotkania integracyjnego "przy herbatce".

WEJDŹ do galerii zdjęć naszej Wspólnoty.

W SKRÓCIE
DROGOWSKAZY:
1 - Bóg Ojciec
2 - Jezus Chrystus
3 - Duch Święty
4 - Najświętsza Maryja Panna
5 - Kościół
6 - Liturgia
7 - Słowo Boże
8 - Modlitwa
9 - Misterium Paschalne Chrystusa
10 - Rekolekcje
11 - Mała grupa
12 - Misja ewangelizacji

CHARYZMAT:
1 - Bóg w gościnie, obietnica, pielgrzymowanie
2 - Rodzina Jezusa
3 - W Bożej Opatrzności
4 - Napełnieni darami
5 - Budowanie zdrowego środowiska alternatywnego
6 - Gościnność
7 - Wyzwoleni do nowego życia w Duchu Świętym
8 - Duchowy wzrost przez modlitwę i sakramenty
9 - Posługa darami w służbie budowania Kościoła
10 - Maryja Matką i wzorem ewangelizatora
11 - Świadectwo nowego życia w Duchu