STRONA GŁÓWNA | STREFA CZŁONKA

WYJAZD DO CZĘSTOCHOWY 13 V


Zapraszamy wszystkich 13 V na wyjazd autokarem organizowany przez Wspólnotę, na spotkanie ewangelizacyjno-modlitewne z Mszą św. w intencji o uzdrowienie. Spotkanie odbędzie się w Archikatedrze Częstochowskiej. Koszt przejazdu 30 zł od osoby. Wyjazd autobusu spod par. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Traugutta 13 (przy dworcu PKS) w Bielsku-Białej o godz. 14:30. Powrót ok. godz. 02:00.

Zapisy najlepiej na:
mail - krzysztof.d86@gmail.com lub
tel. 720-172-162

Krzysztof Duda

NAJBLIŻSZE SPOTKANIA

Szczęść Boże

Zaraz po Oktawie Zmartwychwstania Pańskiego mamy kilka spotkań, gdzie możemy "czynnie" przedłużać paschalną radość.
  • 24 IV główne poniedziałkowe spotkanie w par. św. Br. Alberta (godz. 18:00)
  • 29 IV w par. Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Kętach Podlesiu obstawiamy muzycznie Dzień Modlitwy za Rodziny. (godz. 15:00 - ok. 19:00)
  • 1 V w par. WNMP w Milówce o godz. 17:00, w ramach Tygodnia Biblijnego nasza diakonia artystyczna pokaże przedstawienie "Moje wędrowanie" . Po nim Nabożeństwo Majowe a o 18:00 Eucharystia.

Krzysztof Duda

ŻYCZENIA

Życzę by tegoroczne świętowanie zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią, doprowadziło każdego i każdą, do pełniejszego udziału w jego owocach. Przez nowe, głębsze przeżycie Ostatniej Wieczerzy, pełniejszego zjednoczenia z Sercem Jezusa, który wypełnia Cię Sobą. Przez cierpienia Wielkiego Piątku i adorację zabitego Ciała Pana, nowego zanurzenia w mocy Jego Śmierci. By w niej zatonęło całe zło, którego kiedykolwiek się dopuściliśmy i wszystkie jego skutki, a także zło, które nas dotyka. W miejsce tego, niech zapanuje pełnia Życia od Zmartwychwstałego Pana.

Krzysztof Duda

KALENDARIUM 2017

24 IV
Eucharystia parafialna o g. 18.00 oprawiona przez Wspólnotę wraz z uwielbieniem - spotkanie w czwarty poniedziałek zamiast trzeciego
29 IV
DZIEŃ MODLITW ZA RODZINY, par. Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Kętach Podlesiu, godz. 15:00 - ok. 19:00.
15:00 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego z modlitwą uwielbienia; 15:45 Eucharystia pod przewodnictwem ks. Marka Studenskiego; 16:45 czas na herbatę i kawę; 17:35 Konferencja - "Upomnienie w rodzinie"
1 V
Spotkanie w Milówce, w par. WNMP, w ramach Tygodnia Biblijnego.
Od godz. 17:00 inscenizacja biblijna. 17:45 Nabożeństwo Majowe. O godz. 18:00 Eucharystia
8 V
Eucharystia parafialna o g. 18.00 wraz z medytacją biblijną prowadzoną przez Wspólnotę
13 V
SOBOTA, g. 18:00 - 24:00
Spotkanie ewangelizacyjno-modlitewne z mszą św. w intencji o uzdrowienie w Archikatedrze Częstochowskiej.
15 V
Eucharystia parafialna o g. 18.00 oprawiona przez Wspólnotę, wraz z uwielbieniem.
22 V
Eucharystia parafialna o g. 18.00 wraz z medytacją biblijną prowadzoną przez Wspólnotę
29 V
Eucharystia parafialna o g. 18.00 wraz z medytacją biblijną prowadzoną przez Wspólnotę
5 VI
Eucharystia parafialna o g. 18.00 oprawiona przez Wspólnotę, wraz z uwielbieniem. - spotkanie w pierwszy poniedziałek zamiast trzeciego
12 VI
Eucharystia parafialna o g. 18.00 wraz z medytacją biblijną prowadzoną przez Wspólnotę
19 VI
Eucharystia parafialna o g. 18.00 wraz z medytacją biblijną prowadzoną przez Wspólnotę
26 VI
Eucharystia parafialna o g. 18.00 wraz z medytacją biblijną prowadzoną przez Wspólnotę

O WSPÓLNOCIE

Nasza Wspólnota jest katolicką wspólnotą charyzmatyczną, skupiającą przede wszystkim rodziny, ale otwarta jest na każdego, pragnącego "szukać i głosić Królestwo Boże przez ewangelizację i służbę w Kościele Katolickim, zwłaszcza przez służbę rodzinie w duchu Maryi śpieszącej z pomocą do Elżbiety (zobacz: Ewangelia wg św. Łukasza 1,39-56). Członkowie Wspólnoty - poprzez stałą formację podejmowaną w ramach Wspólnoty - pragną stawać się świadomymi i dojrzałymi chrześcijanami gotowymi do realizacji powołania, do którego wzywa ich Chrystus obecny w Kościele. "

CHARAKTER | DIAKONIE | ŚWIADECTWA


Zapraszamy wszystkich na nasze spotkania, które odbywają się cotygodniowo w poniedziałki w parafii p/w św. brata Alberta w Bielsku-Białej przy ul. C.K. Norwida 15.

Gromadzimy się na wspólnej Mszy Świętej, uwielbieniu (w trzecie poniedziałki miesiąca) oraz na medytacji biblijnej (w pozostałe poniedziałki). Następnie jest okazja do wspólnego spotkania integracyjnego "przy herbatce".

WEJDŹ do galerii zdjęć naszej Wspólnoty.

W SKRÓCIE
DROGOWSKAZY:
1 - Bóg Ojciec
2 - Jezus Chrystus
3 - Duch Święty
4 - Najświętsza Maryja Panna
5 - Kościół
6 - Liturgia
7 - Słowo Boże
8 - Modlitwa
9 - Misterium Paschalne Chrystusa
10 - Rekolekcje
11 - Mała grupa
12 - Misja ewangelizacji

CHARYZMAT:
1 - Bóg w gościnie, obietnica, pielgrzymowanie
2 - Rodzina Jezusa
3 - W Bożej Opatrzności
4 - Napełnieni darami
5 - Budowanie zdrowego środowiska alternatywnego
6 - Gościnność
7 - Wyzwoleni do nowego życia w Duchu Świętym
8 - Duchowy wzrost przez modlitwę i sakramenty
9 - Posługa darami w służbie budowania Kościoła
10 - Maryja Matką i wzorem ewangelizatora
11 - Świadectwo nowego życia w Duchu