STRONA GŁÓWNA | STREFA CZŁONKA

OTWARTE SPOTKANIE
EWANGELIZACYJNE
20 listopada 2017

Parafia św. br. Alberta
Szczęść Boże

Mamy zaszczyt zaprosić wszystkich na otwarte spotkanie ewangelizacyjno-modlitewne w par. św. Br. Alberta, organizowane przez Wspólnotę Przymierza Rodzin Mamre, z obecnością vice-Moderatora Wspólnoty ks. Łukasza Tryndy, w trzeci poniedziałek listopada (20 XI). Spotkanie rozpocznie się Mszą św. o godz. 18:00, po niej krótka przerwa (ok. 5 min.), następnie słowo wprowadzające, a po nim posługa modlitwą wstawienniczą.
Bogu niech będą dzięki :)

Krzysztof Duda

Autobus do Archikatedry 11 XI

Szczęść Boże

Można się już zapisywać na wyjazd do Archikatedry Częstochowskiej 11 XI. Koszt przejazdu standardowo 30 zł od osoby. Wyjazd autobusu spod par. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Traugutta 13 (przy dworcu PKS) w Bielsku-Białej o godz. 14:30.

Zapisy najlepiej na mail krzysztof.d86@gmail.com lub tel. 720172162.

Krzysztof Duda

KALENDARIUM 2017

16 X
Eucharystia parafialna o g. 18.00, po niej krótkie słowo wprowadzenia i uwielbienie prowadzone przez Wspólnotę, a następnie agapa w salce.
23 X
Eucharystia parafialna o g. 18.00 wraz z medytacją biblijną prowadzoną przez Wspólnotę
30 X
Eucharystia parafialna o g. 18.00 wraz z medytacją biblijną prowadzoną przez Wspólnotę
6 XI
Eucharystia parafialna o g. 18.00 wraz z medytacją biblijną prowadzoną przez Wspólnotę
13 XI
Eucharystia parafialna o g. 18.00 wraz z medytacją biblijną prowadzoną przez Wspólnotę
20 XI
Otwarte spotkanie ewangelizacyjne z Eucharystią parafialną o g. 18.00 oraz modlitwami wstawienniczymi. Spotkaniu przewodniczy vice-Moderator Wspólnoty, ks. Łukasz Trynda.

27 XI
Eucharystia parafialna o g. 18.00 wraz z medytacją biblijną prowadzoną przez Wspólnotę
4 XII
Eucharystia parafialna o g. 18.00 wraz z medytacją biblijną prowadzoną przez Wspólnotę
11 XII
Eucharystia parafialna o g. 18.00 wraz z medytacją biblijną prowadzoną przez Wspólnotę
18 XII
Eucharystia parafialna o g. 18.00, po niej krótkie słowo wprowadzenia i uwielbienie prowadzone przez Wspólnotę, a następnie agapa w salce.
25 XII
Boże Narodzenie

O WSPÓLNOCIE

Nasza Wspólnota, z siedzibą główną w Częstochowie, jest katolicką wspólnotą charyzmatyczną, skupiającą przede wszystkim rodziny, ale otwarta jest na każdego, pragnącego "szukać i głosić Królestwo Boże przez ewangelizację i służbę w Kościele Katolickim, zwłaszcza przez służbę rodzinie w duchu Maryi śpieszącej z pomocą do Elżbiety (zobacz: Ewangelia wg św. Łukasza 1,39-56). Członkowie Wspólnoty - poprzez stałą formację podejmowaną w ramach Wspólnoty - pragną stawać się świadomymi i dojrzałymi chrześcijanami gotowymi do realizacji powołania, do którego wzywa ich Chrystus obecny w Kościele. "(źródło: mamre.pl)

CHARAKTER | DIAKONIE | ŚWIADECTWA


Zapraszamy wszystkich na nasze spotkania, które odbywają się cotygodniowo w poniedziałki w parafii p/w św. brata Alberta w Bielsku-Białej przy ul. C.K. Norwida 15.

Gromadzimy się na wspólnej Mszy Świętej, uwielbieniu (w trzecie poniedziałki miesiąca) oraz na medytacji biblijnej (w pozostałe poniedziałki). Następnie jest okazja do wspólnego spotkania integracyjnego "przy herbatce".

W SKRÓCIE

DROGOWSKAZY:
1 - Bóg Ojciec
2 - Jezus Chrystus
3 - Duch Święty
4 - Najświętsza Maryja Panna
5 - Kościół
6 - Liturgia
7 - Słowo Boże
8 - Modlitwa
9 - Misterium Paschalne Chrystusa
10 - Rekolekcje
11 - Mała grupa
12 - Misja ewangelizacji

CHARYZMAT:
1 - Bóg w gościnie, obietnica, pielgrzymowanie
2 - Rodzina Jezusa
3 - W Bożej Opatrzności
4 - Napełnieni darami
5 - Budowanie zdrowego środowiska alternatywnego
6 - Gościnność
7 - Wyzwoleni do nowego życia w Duchu Świętym
8 - Duchowy wzrost przez modlitwę i sakramenty
9 - Posługa darami w służbie budowania Kościoła
10 - Maryja Matką i wzorem ewangelizatora
11 - Świadectwo nowego życia w Duchu

ŹRÓDŁO: mamre.pl